Brandpolis mede-eigendom: verzekeraar moet ook aan niet-vermelde mede-eigenaars betalen. Hof van Cassatie 12 april 2021

Bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst is men in principe zelf de verzekerde partij. Dit wil zeggen dat wanneer er een schadegeval optreedt, men zelf recht heeft op de waarborgen van de verzekeringsovereenkomst. Dit zorgt soms voor problemen bij mede-eigendom, bijvoorbeeld wanneer een partij een brandverzekering afsluit voor een gebouw waarvan men niet de enige eigenaar is.

Zijn er bijvoorbeeld slechts twee eigenaars die een polis afsluiten voor een gebouw waar er nog 4 andere mede-eigenaars zijn, èn die twee verzekeren de volledige waarde van het gebouw.

Wat is de situatie voor de andere 4 in hun recht op vergoeding na een brandramp, en zij waren niet in die polis als mede-eieganar vermeld.

Niettegenstaande iedereen slechts gerechtigd zijn op hun eigen aandeel van de waarde van de schade, zijn ook de niet in de polis vermelde andere mede-eigenaars verzekerd onder de dekking vande polis.

Het Hof van Cassatie deed op 12 april 2021 daaromtrent opnieuw een belangrijke uitspraak.

U vindt het Arrest (en de memorie) van het Hof van Cassatie hierbij:

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210412.3N.1_NL.pdf

en de voorafgaande conclusie van het Openbaar Ministerie:

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210412.3N.1_NL.pdf

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#brandverzekering #medeeigendom

07/07/2021