Checkinatwork : einde van het gedoogbeleid : ook voor architecten

Op bouwwerven waarvan de totale kost € 500.000 overstijgt, geldt er voor een heel aantal personen een verplichting om hun aanwezigheid te registreren via de onlinedienst ‘checkinatwork’.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm

Ook de architecten vallen volgens de wet, als bouwdirectie ontwerp en controle op de uitvoering, onder deze verplichte aanwezigheidsregistratie.

In de praktijk bestond er echter een gedoogbeleid om eventuele inbreuken door architecten niet te sanctioneren. Dit werd in 2016 zelfs zwart-op-wit bevestigd in het Actieplan fraudebestrijding door de toenmalige minister van werk en de staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude. De sector van de architecten zou immers niet fraudegevoelig zijn. Een wetswijziging die deze vrijstelling zou formaliseren werd vooropgesteld, maar nooit in realiteit omgezet.

Dit gedoogbeleid werd nu, enigszins verrassend, volledig teruggedraaid door de huidige bevoegde ministers. In hun brieven aan de Orde van Architecten verklaren zij formeel dat de wet niet zal worden gewijzigd én dat het gedoogbeleid wordt afgeschaft. Deze beslissing zou worden gerechtvaardigd omdat de architecten bij hun aanwezigheid op de werf potentieel kunnen worden blootgesteld aan bepaalde welzijnsrisico’s, en ze op de werven vaak een adviserende en soms beslissende rol hebben inzake preventiemaatregelen en de controle daarop. Eén en ander wordt ook verduidelijkt in een alert op de website van de RSZ.

Hierdoor zullen architecten voortaan wel degelijk gesanctioneerd kunnen worden indien zij hun aanwezigheid op de werf niet registreren.

Ook de Orde van architecten verwittigde haar leden:

https://www.architect.be/nl/ik-ben-architect/het-beroep/beroep-uitoefenen/aanwezigheidsregistratie/

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#architect #socialsecurity #checkinatwork

05/07/2021