Dertien steunmaatregelen worden met drie maanden verlengd

Dertien steunmaatregelen worden met drie maanden verlengd

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 17 mei 2021 beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen.

De belangrijkste verlengde steunmaatregelen zijn:

 1. de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;
 2. het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is;
 3. het individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van de sancties RSZ bij het niet-betalen voorschotten, plus de mogelijkheid tot afbetalingsplannen zonder sancties;
 4. de verhoging van de thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren;
 5. de verhoging van het quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
 6. de aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen;
 7. de taks-shelter audiovisuele werken en podiumkunsten;
 8. de fiscale incentive voor kwijtschelding van huur;
 9. de premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden;
 10. de bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
 11. de verhoging van het terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon;
 12. de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;
 13. de verlenging van de BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers.

Deze maatregelen blijven in werking tot 30 september 2021.

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#covid #steunmaatregelen

20/05/2021