Het centraal register van bescherming van de personen is operationeel sinds 1 juni 2021

Het centraal register van bescherming van de personen is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen.

De beheerswebsite werd op 1 juni 2021 gelanceerd. Voortaan is het mogelijk beschermingsdossiers digitaal te beheren.

Hebben toegang tot het register: de magistraten van de rechterlijke orde, de griffiers en de bewindvoerders, de beschermde of te beschermen persoon, de erfgenamen, de vertrouwenspersonen, advocaten, notarissen, …

U vindt de weg ernaar toe hier:

https://www.rechterlijkebescherming.be/public/login/?lang=nl

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#justitie #bewindvoerder

03/06/2021