Het is vakantie - tijd om uw onbetaalde B2B facturen op te ruimen en in te vorderen

Vanaf 2 juli 2016 kunnen schuldeisers hun onbetwiste geldschulden “business to business” invorderen via een geheel nieuwe procedure, de IOS-procedure of invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden. De IOS-procedure maakt deel uit van de eerste potpourri Wet van Minister van Justitie Koen Geens (art. 1394/20 e.v. Gerechtelijk Wetboek).

De IOS-procedure is administratief en buitengerechtelijk: de schuldeiser kan op verzoek van zijn advocaat de gerechtsdeurwaarder vragen de geldschuld in te vorderen, buiten de rechtbank om.

De gerechtsdeurwaarder maant vervolgens de debiteur aan, levert een uitvoerbare titel af en voert de titel gedwongen uit. Enkel indien de debiteur de vordering toch betwist, dient de rechtbank nog tussen te komen.

De essentie is dat uw gewoon uw onbetaalde facturen bezorgt aan uw advocaat, die dan onmiddellijk via de gerechtsdeurwaarder aanmaant tot betalen. Indien de schuldenaar geen betwisting voert binnen de wettelijke termijn van 38 dagen, wordt een uitvoerbare titel bekomen en kan de gerechtsdeurwaarder, uitvoerend beslag leggen bij de in gebreke blijvende schuldenaar.

Indien de alerte schuldenaar wel betwist, dan wordt het toch een "normale" procedure, maar de ervaring leert dat slechte betalers meestal slecht beheer van hun financiële middelen voeren en eerder afstevenen op uitstel van betaling.

Als het structureel slechte ondernemers zijn, dan verdwijnen ze beter uit de door hen scheefgetrokken markt. Iedereen verdient een tweede kans, maar gezonde ondernemers mogen niet het slachtoffer worden van valse spelregels.

De kamer der gerechtsdeurwaarder van België publiceerde een mooie evaluatie.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20211307%20-%20Samenvatting%20artikel%20CROS%20TIBR.pdf

Het is zomer en dus tijd om uw papieren en boekhouding eens te updaten...

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#invordering #facturen #onbetaald

21/07/2021