Hof van Cassatie 14 mei 2021 - Vereniging van mede-eigenaars kan aansprakelijkheidsvordering tegen architect en aannemers uitoefenen over gemene delen voor dat voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden

Op 14 mei 2021 heeft het Hof van Cassatie duidelijk de overdracht van de vorderingsrechten voor mogelijke aansprakelijkheid van aannemer en architect voor de gemene delen toegelicht niettegenstaande de voorlopige oplevering nog niet heeft plaatsgevonden.

De eigendomsrechten en hun toebehoren die er van afhankelijk zijn, daarvan zou men kunnen voorhouden dat tot zolang de voorlopige oplevering van de gemene delen nog niet heeft plaatsgevonden, zij nog niet naar de Vereniging der mede-eigenaars overgaan!!

De vorderingsrechten tegen de aannemer en de architect wegens gebreken en/of de 10 jarige aansprakelijkheid zouden dus tot aan de voorlopige oplevering van die gemene delen nog niet toebehoren aan de Vereniging van mede eigenaars?

Uit de bepalingen van artikel 1615 oud Burgerlijk Wetboek en de artikelen 4 (Door de overeenkomst gaan de rechten van de verkoper op de grond en op de bestaande opstallen, met betrekking tot het te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement, dadelijk op de koper over.) en 5, 1ste lid (De overgang van de eigendom van te bouwen opstallen geschiedt naarmate de bouwstoffen in de grond of in het gebouw worden geplaatst en verwerkt.) van de Woningbouw volgt, dat de omstandigheid dat er zich nog geen voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, dit niet In de weg staat dat de eigendom van de grond en de opstallen reeds is overgegaan tot de kopers met inbegrip van de rechten van de verkoper die nauw verbonden zijn met het gebouw.

Aldus geldt onder de Wet Breyne dat de koper van het op te richten pand automatisch de aansprakelijkheidsvordering een van de bouwpromotor tegen de architect en aannemer verwerft, als accessoria, van het op te richten pand, naarmate de bouwwerken vorderen en zonder dat daarvoor een voorlopige oplevering vereist is.

De link naar het Arrest:

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210514.1N.6_NL.pdf

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#aansprakelijkheid #medeeigendom #oplevering #Breyne #architect #aannemer

12/06/2021