Uw privacy ook bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Niet alleen kunt u al uw persoonlijke gegevens raadplegen.

Op de website van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de link naar “mijn dossier” kan u daar echter ook uw gegevens nakijken, fouten signaleren, uw aanvullende contactgegevens mededelen, elektronische attesten uit de bevolkingsregisters gratis downloaden of afdrukken, en alle akten van de burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 gratis downloaden of afdrukken.

Wat ook belangrijk is, is dat u In het kader van de privacy reglementering daar kunt gaan controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens hebben geraadpleegd tijdens de voorbije 6 maanden.

Hier vindt u de toegang tot uw eigen dossier bij de FOD Binnenlandse Zaken.

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Gewapend met een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart (of Itsme op uw smartphone) kunt u even checken wie over uw schouder keek zonder het u te zeggen…

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#privacy #bevolking #burgerlijkestand #uwdata

26/07/2021