Valt de schade aan woningen veroorzaakt door droogte onder de brandverzekeringspolis?

De Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda is op 23 juni 2021 gestart met het onderzoek van het voorstel van interpretatieve wet van art. 124, § 1, d) van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Deze bepaling schrijft het begrip “natuurramp”. Dit wordt, volgens punt d), begrepen als “hetzij een aardverschuiving of grondverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving”.

Het voorstel van interpretatieve wet beoogt te verduidelijken dat schade aan woningen veroorzaakt door droogte, i.e. het inklinken van de bodem, wel degelijk onder de brandverzekeringspolis valt.

Onder de woorden “een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving” moet ook worden begrepen een inklinken van de bodem, waardoor goederen worden vernield of beschadigd, dat geheel of ten dele het gevolg is van een langdurige periode van droogte.

Dit moet de ontwikkelde rechtsonzekerheid wegnemen.

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#verzakking #barsten #droogte #natuurramp #brandverzekering

30/06/2021