Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsbetwistingen goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 19 mei het ontwerpdecreet goedgekeurd dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt. Wie een vergunning wil aanvechten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal voortaan een eigenbelang moeten kunnen bewijzen.

In de huidige regelgeving wordt een klacht niet automatisch afgekeurd als een de indiener geen eigen betrokkenheid kan aantonen. Dat heeft in een aantal gevallen tot een lange procedureslag geleid.

De milieuverenigingen vrezen dat een groot deel van hun protest tegen aantasting van de natuur met de hervorming monddood zal worden gemaakt. Onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en Youth for Climate verzamelden in twee weken tijd 20.000 handtekeningen tegen het decreet. De tekst is volgens hen in strijd met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving. Bij een protestactie aan het parlement werden foto's getoond van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd.

Het volledige verslag van de zitting vindt U hier:

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1684243

De zitting :

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1514918/verslag/1519007

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#omgevingsvergunning #vergunningsbetwistingen

24/05/2021