WET PEETERS II IS GEEN SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL STELT GRONDWETTELIJK HOF

Op 1 juli 2019, trad de tweede wet in werking, de Wet-Peeters-Ducarme. (Wet Peeters II) Vanaf nu moeten alle dienstverleners in de bouwsector hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht verzekeren, voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel bijvoorbeeld voor de kleine gebreken.

Deze verzekeringsplicht geldt voor architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs ... maar niet voor aannemers!

De eerste wet, de Wet-Peeters-Borsus, is van kracht sinds 1 juli 2018. (Wet Peeters I) Die voerde een verplichte verzekering in, maar enkel voor woningbouw, en enkel voor werken die raken aan de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid. De verzekeringsplicht geldt voor drie beroepscategorieën: architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren met betrekking tot de ruwbouw wind waterdicht. Zij moeten hun aansprakelijkheid meteen voor 10 jaar verzekeren.

De Wet Peeters II gaf eind 2019 aanleiding tot een beroep tot (gedeeltelijke) vernietiging bij het Grondwettelijk Hof. Het initiatief lag bij de Orde van Architecten en enkele individuele architecten. Zij meenden dat de Wet Peeters II een schending inhield van de grondrechten uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (gelijkheid en non-discriminatie). Ze klaagden aan dat architecten verplicht werden hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid uit de artikelen 1792 en 2270 oud BW) te verzekeren, terwijl een dergelijke verplichting niet geldt voor de aannemers.

Het Grondwettelijke Hof heeft dit beroep verworpen in haar Arrest nr. 28/2021 van 25 februari 2021, dat op 5 mei 2021 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

U vindt het arrest hierbij: GEEN SCHENDING en de Wet Peeters II blijft dus overeind !!

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-028n.pdf

Auteur: Frank Reynaert

Onderwerpen:

#WetPeeters #architect #aansprakelijkheid #verzekering #aannemer

27/05/2021