Niche-relaties

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

REYNAERT ADVOCATEN concentreert zich op zijn kernactiviteiten en voorkeurmateries.

Dat mag echter niet betekenen dat aan het clientèle geen integrale service of advies kan worden gegeven over de wijze van aanpak.

De door de cliënt voorgelegde bezorgdheden, en daaropvolgende aanpak van problemen kunnen immers altijd vanuit REYNAERT ADVOCATEN worden aangestuurd. In het kader van de uitvoering van die opdracht behoudt het kantoor zich het recht voor te beseffen dat kantoren die in bepaalde niche-segmenten veel beter geschikt zijn dan het eigen kantoor.

REYNAERT ADVOCATEN kan dan ook in bepaalde materies zijn cliënt doorverwijzen naar andere kantoren waarbij haar rol er zich enkel en alleen toe beperkt te zorgen voor een introductie bij de hieronder vermelde confraters en daar de tussenkomst dan stopt.

Per definitie is dat advies voor de cliënt compleet vrijblijvend en is het enkel ingegeven door de ervaring en het vertrouwen dat REYNAERT ADVOCATEN zelf stelt in deze confraters.

De eventuele samenwerking tussen cliënt en het kantoor waarnaar door verwezen wordt is exclusief een contractuele zaak tussen cliënt en dat kantoor.


Deze doorverwijzing zal in o.a. hiernavolgende materies gebeuren :

Algemeen strafrecht en strafprocedure

Mtr. Hans RIEDER

Rieder & Verdonck advocaten

Fiscaal recht en fiscaal frauderecht

Prof. Dr. Michel MAUS

Bloom law firm

Omgevingsrecht en administratief recht

Mtr. Erika RENTMEESTERS

Truyens advocaten

Intellectueel eigendom & geschillenbeslechting

Mtr. Paul MAEYAERT

Fencer law