Blog

Uw privacy ook bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (26/07/2021)
Het bezwaren van het accessoir opstalrecht voor administratieve gebruiksrechten (23/07/2021)
Het is vakantie - tijd om uw onbetaalde B2B facturen op te ruimen en in te vorderen (21/07/2021)
Het Tariferingsbureau in de bouw is een feit sinds 20 juni 2021 (14/07/2021)
Opname telefoongesprek tussen partijen als bewijs in burgerlijke zaken : het mag en kan (09/07/2021)
Brandpolis mede-eigendom: verzekeraar moet ook aan niet-vermelde mede-eigenaars betalen. Hof van Cassatie 12 april 2021 (07/07/2021)
Checkinatwork : einde van het gedoogbeleid : ook voor architecten (05/07/2021)
Valt de schade aan woningen veroorzaakt door droogte onder de brandverzekeringspolis? (30/06/2021)
Opstart van het register voor de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden (29/06/2021)
Hof van Cassatie 14 mei 2021 - Vereniging van mede-eigenaars kan aansprakelijkheidsvordering tegen architect en aannemers uitoefenen over gemene delen voor dat voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden (12/06/2021)
Grondwettelijk Hof - Arrest 03.06.2021 - de rechtstreekse vordering bij aangetekend schrijven schendt het recht op toegang tot de rechter niet (07/06/2021)
Het centraal register van bescherming van de personen is operationeel sinds 1 juni 2021 (03/06/2021)
NOG GEEN ZICHT OP WIJZIGINGEN COVID MAATREGELEN VERENIGING MEDE-EIGENAARS (01/06/2021)
WET PEETERS II IS GEEN SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL STELT GRONDWETTELIJK HOF (27/05/2021)
Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsbetwistingen goed (24/05/2021)
Dertien steunmaatregelen worden met drie maanden verlengd (20/05/2021)
ONTERECHT BETREKKEN VAN DE ARCHITECT IN GERECHTSZAAK – SCHADEVERGOEDING WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS GEDING – VEROORDELING BOUWHEER (01/08/2020)
BREAKING NEWS - WETSONTWERP GOEDGEKEURD 16/07/2020 - AFBRAAK & HEROPBOUW MEDE-EIGENDOM (28/07/2020)
Het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 in zake COVID-19 maatregelen over de Algemene Vergaderingen in mede-eigendom (10/04/2020)
CONTROLEVERPLICHTING ARCHITECT & COVID 19 (20/03/2020)
Het bouwbudget en het ereloon van de architect (27/02/2020)
MEDE-EIGENDOM GRONDWETTELIJK HOF - ARREST 20/02/2020 -VERNIETIGING ART 577-7, 2° h BW (26/02/2020)
Bouwovertredingen en vastgoedovereenkomsten – absolute nietigheid – Cass. 07 november 2019 – zet U schrap voor een nieuwe wind… (16/02/2020)
“Zwarte” en “Witte” kolommen in de afrekening van de aannemer (24/10/2019)
De Wet Peeters-Ducarme - betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector (12/09/2019)
De bouwheer heeft geen rechtstreekse vordering overeenkomstig art. 150 al. 1 Wet verzekeringen tegen de verzekeraar van zijn onderaannemer (Cass. 15 februari 2019) (13/08/2019)
De Wetten PEETERS - BORSUS - DECARME en de twee essentiële wetten die de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw van architecten, aannemers en andere dienstverleners fundamenteel wijzigen. (13/08/2019)
Mede eigendom eenparigheid van stemmen Quotiteiten – Afbraak bestaand gebouw en wederopbouw (12/08/2019)